Palveluni yrityksille

Piper Consulting Oy tarjoaa yrityksille konsultointia nojaten yrittäjä Päivi Sihvosen kattavaan
käsitykseen talouden ja yritysten nykytilanteesta, haasteista ja kehitysmahdollisuuksista. Sihvonen luotaa asiakasyrityksen tilannetta perustaen näkemyksensä omaan monipuoliseen koulutukseensa sekä uraansa työntekijänä eri organisaatiotasoilla sekä yrittäjänä.

Rahoitus, yritystalous, henkilöstöhallinto, sekä yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen ovat ne osaamisalueet, joiden hallinnalla hän tuo yritykseen johdollista, strategista näkemystä ja tukea. Konsultointi selkeyttää yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmia ja auttaa sitä lähtemään omia vahvuuksia hyödyntäen, askel kerrallaan kohti uutta.

Johtotaso ja strategiset linjaukset vaativat paljon luovuutta. Ilman luovuutta, ja niitä villeimpiäkin ideoita, mitään ei voi kehittää. Myös laskentaa tarvitaan yrityksissä aina päätöksenteon tueksi. Taloudellinen liikkumavara ja rahoitusasioiden miettiminen ovat aina mukana, kun kehittymistä
suunnitellaan. Yrittäjänä Päivi tietää tarkasti, että rohkeus ja luovuus yhdistettynä analyysiin on pettämätön yhdistelmä. ”Luovuutta pitää olla, jotta päästään ylipäänsä eteenpäin. Samat ongelmat eivät ikinä ratkea samoilla lääkkeillä kuin edellisellä kerralla.”

Hallinnollisessa, pitkän aikavälin linjoja esiin nostavassa konsultointiprosessissa asiakasyritys saa
uusia, raikkaita näkemyksiä kasvun ja kehityksen tueksi, sekä konkreettisen suunnitelman niiden
viemiseksi käytäntöön. Piper Consulting Oy:n Sihvonen antaa konsultointiprosesseissa käyttöön
laajan kokemuksensa yrityksen eri toimintojen roolista kokonaistuloksellisuuteen ja syvällisen
ymmärryksensä yrityksen taloudesta.

Suunnittelupalvelut

 

Piper Consulting Oy on luova suunnannäyttäjä, joka tarjoaa myös kuvitus- ja tekstiiliosaamista yritysten tarpeisiin. Suunnittelupalveluun kuuluvat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt tuotteet ja kuvitukset.

Piper Consulting Oy auttaa yrityksiä löytämään omannäköisensä polun ja erottumaan vahvasti edukseen.

Referenssit

Andiata Oy

Johtoryhmän jäsen, taloushallinto, sekä advisor boardin sihteeri.

Laskutuspalvelut artisteille

Laskutuspalvelu luovan alan esiintyville taiteilijoille, Piper hoitaa laskutuksen ja maksaa palkkion artisteille.

Asiantuntijapalvelut yrityksien rahoitusratkaisuihin

Asiantuntijapalvelut erilaisiin rahoitus instrumentteihin kuten Business Finland, Ely, Eu-tuet ja palkkatuet yrityksille.