Tiivistelmä

Piper Consulting Oy kerää kävijöistä tietoa yhteydenotto- sekä tilauslomakkeiden perusteella sekä käyttäytymistietoja mm. Google analytics- ja Facebook-evästeiden avulla. Evästeiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Lisäksi tietoa kerätään sivuston verkkokaupassa tehtyjen ostosten kautta.

Tietoja kerätään mm. asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja palvelun kehittämistä varten. Yksilöityjä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä

Piper Consulting Oy, Porvoo
Y-tunnus 2696241-0

Rekisterin yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
paivi@piper.fi

Rekisterin nimi
Piper Consulting Oy:n asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Mitä tietoja kerätään?

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu piper.fi:n kautta postituslistalle sivuston tai maksuttomien oppaiden tilaamisen kautta liittyneistä henkilöistä sekä verkkokaupassa asioineiden henkilöiden tiedoista.

Yritys kerää lisäksi tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä evästeiden eli mm. Facebook-pikselin ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymejä eli niiden perusteella kävijää ei voida yksilöidä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Piper consulting Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja siirretään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle. Ne käsitellään turvallisesti EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Frameworkin mukaisesti. Lue lisää täältä: https://www.privacyshield.gov/welcome

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiin paivi@piper.fi

Piper Consulting toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Piper Consulting Oy asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Piper Consulting Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Piper Consulting Oy asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Poisto-oikeus ei koske anonyymisti kerättyjä tietoja

Tietosuojaseloste päivitetty 15.3.2023