Rekisterinpitäjä

Lastenvaate Piper Oy, Porvoo, Finland

y- tunnus: 2696241-9

yhteyshenkilö: myynti@piper.fi, tai puh. 045 644 6652

Rekisterin nimi

Lastenvaate Piper Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lastenvaate Piper Oy:n asiakasrekisteriä käytetään pääasiassa asiakassuhteen ja palvelusuhteen hoitamiseen. Asiakastietoja tarvitaan mm. tilausten hoitoon ja postituksiin, tilausten ja reklamaatioiden selvittämiseen ja tutkimiseen, toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen ja parantamiseen sekä mainontaan ja tiedottamiseen.

Asiakasrekisterin henkilötietoja saadaan mm. tilauksista, tarjouspyynnöistä, uutiskirjeiden tilaajilta, erilaisiin kilpailuihin osallistujilta ja muista yhteydenotoista. Henkilötietoja voidaan myös kerätä palvelua tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä. Rekisterin tietoja käytetään vain Lastenvaate Piper Oy:n omissa rekistereissä luovuttamatta niitä ulkopuolisille tahoille.

Rekisteri sisältää tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia tarvittaessa virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä.

Henkilötiedot kerätään tiedostoihin, jotka ovat salasanasuojattuja ja joihin ainoastaan Lastenvaate Piper Oy:n henkilöstöllä tai sen valtuuttamilla henkilöillä on pääsy. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.